Viettel Store, Long Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35 Đ. Bùi Văn Hòa, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 0251 6258 686
Trang web viettelstore.vn
Vị trí chính xác 109.395.454, 10.686.924.959.999.900


Địa chỉ Viettel Store ở đâu?

35 Đ. Bùi Văn Hòa, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Store như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vi Tính Minh Hoàn, Tân Phước Khánh