VIETTEL POST, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 44 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 853 46 11
Trang web
Vị trí chính xác 107.721.907, 1.066.807.884


Địa chỉ VIETTEL POST ở đâu?

44 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của VIETTEL POST như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ĐẠI LÝ BƯU ĐIỆN CƯ TRÚ, Tây Ninh