Vietinbank, Trung Mỹ Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 143 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3883 9951
Trang web vietinbank.vn
Vị trí chính xác 10.859.234.899.999.900, 106.609.667


Địa chỉ Vietinbank ở đâu?

143 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vietinbank như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:15], Thứ Ba:[08:00-16:15], Thứ Tư:[08:00-16:15], Thứ Năm:[08:00-16:15], Thứ Sáu:[08:00-16:15]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Vàng Kim Châu, Lái Thiêu