Truyền nước biển – Truyền dịch tại nhà – Y Tế Toàn Phúc, Phường 09

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 739 Hoàng Sa, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 634 19 50
Trang web ytetoanphuc.com
Vị trí chính xác 107.848.086, 1.066.811.323


Địa chỉ Truyền nước biển - Truyền dịch tại nhà - Y Tế Toàn Phúc ở đâu?

739 Hoàng Sa, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Truyền nước biển - Truyền dịch tại nhà - Y Tế Toàn Phúc như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Massage người mù Nhân Ái, Thuận An