Truyền hình cáp SCTV-Phòng giao dịch Q. 3, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1878
Trang web sctv.com.vn
Vị trí chính xác 10.770.306.099.999.900, 1.066.795.647


Địa chỉ Truyền hình cáp SCTV-Phòng giao dịch Q. 3 ở đâu?

65 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Truyền hình cáp SCTV-Phòng giao dịch Q. 3 như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SCTV Tân Bình, Phường 14