Trường tiểu học, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm, Phú Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô M2, Tp. Mới, Đường Lý Thái Tổ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3880 088
Trang web ngothoinhiem.edu.vn
Vị trí chính xác 110.525.343, 1.066.897.666


Địa chỉ Trường tiểu học, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm ở đâu?

Lô M2, Tp. Mới, Đường Lý Thái Tổ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường tiểu học, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Ngoại Ngữ Thọ Nhơn, Phường 4