Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Ninh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84PG+VM5, Khu phố Việt Nam, Đường số 59 Điện Biên Phủ, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3826 485
Trang web
Vị trí chính xác 11.337.142.799.999.900, 10.612.674.009.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Xã Minh Hòa, Minh Hoà