Trường Tiểu Học La Văn Cầu, Thạnh Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C4J7+8H3, Thạnh Tân, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3839 148
Trang web
Vị trí chính xác 11.430.772.099.999.900, 1.061.139.329


Địa chỉ Trường Tiểu Học La Văn Cầu ở đâu?

C4J7+8H3, Thạnh Tân, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Tiểu Học La Văn Cầu như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Mầm Non Tư Thục Sao Mai, Phường 1