Trường Mầm Non Ánh Sao Mai (Hệ thống Úc Châu), Kp 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Thạnh Xuân 22, Kp 6, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 110 34 99
Trang web hethonggiaoducucchaumontessori.com
Vị trí chính xác 108.696.883, 1.066.696.765


Địa chỉ Trường Mầm Non Ánh Sao Mai (Hệ thống Úc Châu) ở đâu?

16 Thạnh Xuân 22, Kp 6, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Mầm Non Ánh Sao Mai (Hệ thống Úc Châu) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mầm Non Măng Non- Hoà Thành.TN, Khu Phố Long Mỹ, Phường