Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 500 ĐT 743 Khu phố, Đông Tác, P, Thành phố, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3742 902
Trang web trungtamytedian.com
Vị trí chính xác 10.911.016.199.999.900, 1.067.813.595


Địa chỉ Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An ở đâu?

500 ĐT 743 Khu phố, Đông Tác, P, Thành phố, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, Phường 11