Trung tâm Văn Hóa Thể Thao Trảng Bàng, Xuyên Á

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28RW+J7G, Xuyên Á, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 688 75 96
Trang web
Vị trí chính xác 110.415.735, 1.063.457.103


Địa chỉ Trung tâm Văn Hóa Thể Thao Trảng Bàng ở đâu?

28RW+J7G, Xuyên Á, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Văn Hóa Thể Thao Trảng Bàng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-16:00], Thứ Bảy:[07:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ bơi Biển Xanh, Mỏ Công