Trung tâm giới thiệu việc làm An Sương, Bà Điểm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 59 59 QL22, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0364 954 306
Trang web
Vị trí chính xác 108.477.129, 1.066.121.603


Địa chỉ Trung tâm giới thiệu việc làm An Sương ở đâu?

59 59 QL22, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm giới thiệu việc làm An Sương như thế nào?

Thứ Sáu:[17:30-21:45], Thứ Bảy:[17:30-21:45], Chủ Nhật:[17:30-21:45], Thứ Hai:[17:30-21:45], Thứ Ba:[17:30-21:45], Thứ Tư:[17:30-21:45], Thứ Năm:[17:30-21:45]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Xuất Khẩu Lao Động Nhật Minh, ấp