Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 5008D – Tp. HCM, Tân Thới An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42 TA28, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3620 6516
Trang web
Vị trí chính xác 108.683.709, 1.066.562.534


Địa chỉ Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 5008D - Tp. HCM ở đâu?

42 TA28, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 5008D - Tp. HCM như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-17:00], Thứ Bảy:[06:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:00], Thứ Ba:[06:30-17:00], Thứ Tư:[06:30-17:00], Thứ Năm:[06:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7003D - Tây Ninh, Thạnh Đông