Trạm cân Lam Anh, Suối Sâu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL22, Suối Sâu, Trảng Bàng, Tây Ninh 800000, Việt Nam
Số điện thoại 093 120 00 80
Trang web
Vị trí chính xác 11.009.746, 106.417.332


Địa chỉ Trạm cân Lam Anh ở đâu?

QL22, Suối Sâu, Trảng Bàng, Tây Ninh 800000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm cân Lam Anh như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kho Than Đá , Trạm Cân 100 Tấn, Bến Cát