Trại gà Hoà phát – Cẩm Khê

Địa chỉ: Sơn Tình, Cẩm Khê, Phú Thọ, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 213.924.465,10.508.048.919.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trại gà Hoà phát ở đâu?

Trả lời: Sơn Tình, Cẩm Khê, Phú Thọ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trại gà Hoà phát là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Trại gà Hoà phát mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Trại gà Hoà phát là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vườn dâu Bà Lan - Phường 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.