Trại cút Thanh Tùng, Trường Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75P6+667, Trường Thọ, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 993 69 52
Trang web
Vị trí chính xác 11.285.542, 1.061.605.551


Địa chỉ Trại cút Thanh Tùng ở đâu?

75P6+667, Trường Thọ, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại cút Thanh Tùng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trại Gà Tây Thanh Bình - BìnhTân