Tổng Công Ty Việt Thắng, Phường Linh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3897 4684
Trang web vietthang.com.vn
Vị trí chính xác 108.598.112, 1.067.774.853


Địa chỉ Tổng Công Ty Việt Thắng ở đâu?

127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổng Công Ty Việt Thắng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00], Thứ Sáu:[07:00-16:00], Thứ Bảy:[07:00-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Nhật Bản, Thới Hoà