Tippy’s Mexican Food District 4, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 99 Số 45, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0378 052 168
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.593.716, 1.066.992.866


Địa chỉ Tippy's Mexican Food District 4 ở đâu?

99 Số 45, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tippy's Mexican Food District 4 như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Rico Taco, P