Tiệm Bánh Ngọt Đức Phát, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 228 QL22, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3883 959
Trang web
Vị trí chính xác 110.338.663, 10.635.359.229.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Ngọt Đức Phát ở đâu?

228 QL22, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Ngọt Đức Phát như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lò Bánh Mì Minh Sang, Trần Văn Trà