Tiệm bánh kem Ngọc Thảo, Long Thành Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 57/6 Ô3, Ấp Long Mỹ, Xã Long Thành Bắc,, Huyện Hòa Thành,, Tây Ninh, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3842 681
Trang web
Vị trí chính xác 112.922.797, 1.061.370.658


Địa chỉ Tiệm bánh kem Ngọc Thảo ở đâu?

57/6 Ô3, Ấp Long Mỹ, Xã Long Thành Bắc,, Huyện Hòa Thành,, Tây Ninh, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh kem Ngọc Thảo như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Givral Phan Xích Long, Phường 7