Tí Nị Garden House, Hiệp Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 482 Điện Biên Phủ, Hiệp Ninh, Tây Ninh, 840000, Việt Nam
Số điện thoại 091 244 15 52
Trang web
Vị trí chính xác 11.319.358, 10.612.871.249.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Yasmin Farm - Đồng Hỷ