Thiết kế thi công phòng karaoke, Thạnh Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 247 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 286 80 02
Trang web
Vị trí chính xác 10.852.653.799.999.900, 10.667.899.089.999.900


Địa chỉ Thiết kế thi công phòng karaoke ở đâu?

247 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết kế thi công phòng karaoke như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  The View Rooftop Bar, Phường Phạm Ngũ Lão