Thế Giới Di Động, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 177A, tổ 7, Khu phố 1, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3810 2102
Trang web thegioididong.com
Vị trí chính xác 115.513.251, 10.616.134.869.999.900


Địa chỉ Thế Giới Di Động ở đâu?

177A, tổ 7, Khu phố 1, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Di Động như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Phụ Kiện Điện Thoại Nguyễn Trọng, Việt Nam