Thanh Trang Mobile Phone Shop, Ninh Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26/3B, Dien Bien Phu Street, Tay Phuoc Hamlet, Ninh Thanh Commune, Tay Ninh Town, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 212 77 12
Trang web
Vị trí chính xác 11.309.168.999.999.900, 10.613.210.629.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, Thới Hoà