Sushi Sashimi Salmon King Tân Phú, Tân Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 85 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 327 68 76
Trang web
Vị trí chính xác 107.957.798, 10.662.600.189.999.900


Địa chỉ Sushi Sashimi Salmon King Tân Phú ở đâu?

85 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi Sashimi Salmon King Tân Phú như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sushi Masa Lê Văn Sỹ, Phường 11