Strong Gym, Bà Điểm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5b Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 666 98 02
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.518.408, 10.660.060.639.999.900


Địa chỉ Strong Gym ở đâu?

5b Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Strong Gym như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[05:30-11:30], Thứ Ba:[05:30-11:30], Thứ Tư:[05:30-11:30], Thứ Năm:[05:30-11:30], Thứ Sáu:[05:30-11:30], Thứ Bảy:[05:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  California Fitness and Yoga, Phường 10