Siêu Thị Bakers’ Mart Hồ Chí Minh, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 61A Trần Quang Diệu, 4th floor, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0862 903 746
Trang web dungculambanh.com.vn
Vị trí chính xác 10.785.639, 10.667.852.959.999.900


Địa chỉ Siêu Thị Bakers' Mart Hồ Chí Minh ở đâu?

61A Trần Quang Diệu, 4th floor, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu Thị Bakers' Mart Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CLB Thể Hình Thẩm Mỹ HTC Fitness, Phường 6