Shop2banh Vườn Lài Quận Tân Phú, Phú Thọ Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 309 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 664 46 45
Trang web shop2banh.vn
Vị trí chính xác 107.876.592, 1.066.270.126


Địa chỉ Shop2banh Vườn Lài Quận Tân Phú ở đâu?

309 Đ. Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop2banh Vườn Lài Quận Tân Phú như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HK SHOP - Đồ Chơi Xe Máy, Suối Dây