Shop Rượu – Bia Ngọc Dương, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 227 26 69
Trang web
Vị trí chính xác 10.779.528.299.999.900, 1.066.817.746


Địa chỉ Shop Rượu - Bia Ngọc Dương ở đâu?

49 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Rượu - Bia Ngọc Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Bia - Nước Ngọt Hoàng, Trảng Bàng