Shop Bạch Yến, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 63 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3803 0129
Trang web giaybachyen.com
Vị trí chính xác 108.051.769, 1.066.977.915


Địa chỉ Shop Bạch Yến ở đâu?

63 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Bạch Yến như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Giày Dép Tân Châu, Tân Châu