Sen Beauty & Clinic, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 58 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 345 50 08
Trang web senbeautyclinic.vn
Vị trí chính xác 107.998.627, 1.066.887.983


Địa chỉ Sen Beauty & Clinic ở đâu?

58 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sen Beauty & Clinic như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quỳnh Giao Spa, KHU PHỐ 3