Say Acoustic, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0855 305 705
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.705.164, 1.066.748.276


Địa chỉ Say Acoustic ở đâu?

60 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Say Acoustic như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  OpenShare Café, Phường 15