Saga Silk, Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116D Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 407 41 56
Trang web
Vị trí chính xác 10.785.311.499.999.900, 1.066.963.571


Địa chỉ Saga Silk ở đâu?

116D Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Saga Silk như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mrs Nga Bắc Studio Ảnh cưới Lào Cai - ảnh gia đình - Cốc Lếu