quầy thuốc Tây Thảo Điền, huyện DMC

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ấp Bình Linh xã, huyện DMC, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 732 42 24
Trang web
Vị trí chính xác 112.929.249, 10.619.828.199.999.900


Địa chỉ quầy thuốc Tây Thảo Điền ở đâu?

ấp Bình Linh xã, huyện DMC, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của quầy thuốc Tây Thảo Điền như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 5, KP 2