Quán Kem Số 1 Tràng Tiền, Phú Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 614 Đ. Phú Lợi, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 669 78 88
Trang web
Vị trí chính xác 109.871.547, 1.066.896.062


Địa chỉ Quán Kem Số 1 Tràng Tiền ở đâu?

614 Đ. Phú Lợi, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Kem Số 1 Tràng Tiền như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực, Thực Phẩm Xanh Sạch, Khu phố 4