Quán ăn Hoàng Thông, Tân Lập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ JX6V+694, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0868 685 757
Trang web
Vị trí chính xác 116.105.138, 10.599.346.039.999.900


Địa chỉ Quán ăn Hoàng Thông ở đâu?

JX6V+694, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Hoàng Thông như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng ba cụm, Dương Minh Châu