Quán ăn gia đình Vương Hào Quán, Thạnh Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL22B, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 097 652 46 56
Trang web
Vị trí chính xác 111.837.281, 1.061.889.238


Địa chỉ Quán ăn gia đình Vương Hào Quán ở đâu?

QL22B, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn gia đình Vương Hào Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Vũng Rau Muống, Ninh Thuận