Quán Ăn Gia Đình 2 Bảo, Bàu Năng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1218 Đường tỉnh 781, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0786 269 270
Trang web
Vị trí chính xác 11.312.229.799.999.900, 10.615.423.539.999.900


Địa chỉ Quán Ăn Gia Đình 2 Bảo ở đâu?

1218 Đường tỉnh 781, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Gia Đình 2 Bảo như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ốc Nhớ 2, Thới Hoà