PKTY Vũ Tây Ninh, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 158 Châu Văn Liêm, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 885 72 57
Trang web
Vị trí chính xác 112.951.699, 10.612.670.419.999.900


Địa chỉ PKTY Vũ Tây Ninh ở đâu?

158 Châu Văn Liêm, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của PKTY Vũ Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bác sĩ Sang, Khu phố 3