Phương Nga SPA, Long Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 444M+XW5, Unnamed Road, Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 596 93 34
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.107.381, 106.134.868


Địa chỉ Phương Nga SPA ở đâu?

444M+XW5, Unnamed Road, Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phương Nga SPA như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HDKOREA SPA, Hiệp Thành