Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bs Tân, Phú Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68 Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 857 99 29
Trang web
Vị trí chính xác 109.886.438, 10.667.344.299.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bs Tân ở đâu?

68 Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bs Tân như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-20:00], Chủ Nhật:[17:00-20:00], Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00], Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám Song Thu, Gò Dầu