Phòng Khám Nhi Đồng – BS Truyền – BV Nhi Đồng 1, Tân Thới Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135 Đường D. Thị Mười, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 364 00 25
Trang web business.site
Vị trí chính xác 108.617.178, 10.663.211.779.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Nhi Đồng - BS Truyền - BV Nhi Đồng 1 ở đâu?

135 Đường D. Thị Mười, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi Đồng - BS Truyền - BV Nhi Đồng 1 như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-20:30], Chủ Nhật:[17:00-20:30], Thứ Hai:[17:00-20:30], Thứ Ba:[17:00-20:30], Thứ Tư:[17:00-20:30], Thứ Năm:[17:00-20:30], Thứ Sáu:[17:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám BS Thanh - Hoàng, Long Thành Bắc