Phòng khám đa khoa Phúc Tâm Phúc, Tân Uyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0898 939 115
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 111.044.545, 10.676.242.599.999.900


Địa chỉ Phòng khám đa khoa Phúc Tâm Phúc ở đâu?

Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám đa khoa Phúc Tâm Phúc như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám - Bs Lan, TT. Dương Minh Châu