Phở chua ly dính hà giang – P. Nguyễn Trãi

Địa chỉ: 543 đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 097 607 69 79

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 2.283.097,104.983.251 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phở chua ly dính hà giang ở đâu?

Trả lời: 543 đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phở chua ly dính hà giang là bao nhiêu?

Trả lời: 097 607 69 79

Hỏi: Phở chua ly dính hà giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[05:00-20:30], Chủ Nhật:[05:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[05:00-20:30], Thứ Tư:[05:00-20:30], Thứ Năm:[05:00-20:30], Thứ Sáu:[05:00-20:30]

Hỏi: Website của Phở chua ly dính hà giang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Phở Hương, Long Thành Bắc