PC Care 197 – Sửa Chữa Tận Nơi, Phước Kiển

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 197 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0342 720 609
Trang web
Vị trí chính xác 10.708.261, 106.709.454


Địa chỉ PC Care 197 - Sửa Chữa Tận Nơi ở đâu?

197 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của PC Care 197 - Sửa Chữa Tận Nơi như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vi tính Nguyễn Trí, Hiệp Hòa