Ốc Tân Ký, Ninh Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8574+MRX, Ninh Bình, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 359 32 40
Trang web
Vị trí chính xác 11.314.243.699.999.900, 106.157.105


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Nghi Linh, Ninh Sơn