Nhóc Giftshop, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 107 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6686 0947
Trang web nhocgiftshop.com
Vị trí chính xác 107.579.152, 10.668.029.829.999.900


Địa chỉ Nhóc Giftshop ở đâu?

107 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhóc Giftshop như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30], Thứ Ba:[08:30-22:30], Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện máy XANH Ngã 4 Vũng Tàu, Số 18 Quốc Lộ 51