Nhà thuốc tây Ngọc Thuận, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 136 Tua Hai, Phường 1, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 668 67 68
Trang web
Vị trí chính xác 113.200.173, 1.060.881.926


Địa chỉ Nhà thuốc tây Ngọc Thuận ở đâu?

136 Tua Hai, Phường 1, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc tây Ngọc Thuận như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sai Gon International Clinics, Phường Cầu Ông Lãnh