Nhà Thuốc Tây Gia Khang, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0392 464 403
Trang web
Vị trí chính xác 11.012.241, 1.063.756.171


Địa chỉ Nhà Thuốc Tây Gia Khang ở đâu?

An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Tây Gia Khang như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thuốc Tây số 10, Tân Hà