Nhà Thuốc Phước Thọ, TT. Bến Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35 ĐT786, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 790 88 80
Trang web
Vị trí chính xác 111.085.025, 106.180.117


Địa chỉ Nhà Thuốc Phước Thọ ở đâu?

35 ĐT786, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Phước Thọ như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Huy Châu, Phan